Dijital Pazarlama Danışmanlığı: Dijitalleşen dünyada dijital pazarlama her geçen gün önem kazanmaktadır. Gelişen ve yaygınlaşan teknoloji ağı sayesinde global markalardan yerel işletmelere ve bireylere kadar her kesim dijital pazarlama stratejilerini günümüzde aktif olarak kullanmaktadır.

Adından da anlaşılacağı üzere dijital pazarlama, internet ve teknolojik cihazlar kullanılarak oluşturulan reklam kampanyaları ve pazarlama stratejilerini kapsayan yeni nesil bir pazarlama yöntemidir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak ana hedefi doğrudan bireylere ulaşmak ve dijital araçları kullanarak bu hedefleri gerçekleştirmektir.

Dijital pazarlamanın kapsamı günümüzde oldukça geniştir. Tüm internet, sosyal medya ve teknolojik cihazları kapsayabilir. Markalar açısından bilinirliğin arıtılması ve ürün veya hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Dijital pazarlama ile doğrudan bir hizmet veya ürünün hedef kitleye ulaştırılması sağlanabilir. Dijital pazarlama kapsamında günümüzde birçok farklı araç kullanılmaktadır. Bu araçların her biri için farklı stratejiler belirlenmektedir.

Dijital pazarlamanın tüm araçlarının birbiri ile entegre şekilde kullanımı ise çok daha kısa sürede başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Dijital Pazarlama Nedir? Dijital Pazarlama Danışmanlığı Yöntemleri, Stratejileri ve Önemi

Dijital pazarlama, dijital ortamda gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini içeren bir pazarlama yöntemidir. Teknolojik bir cihaz veya internet kullanılarak yapılan bir pazarlama çeşididir. Ürün, hizmet veya markaların çevrimiçi olarak tanıtımını sağlar. En basit haliyle bir sosyal medya reklamı ile daha fazla potansiyel müşteriye ulaşma hedefi dijital pazarlama yöntemi olarak değerlendirilebilir.

Tarihsel süreç içinde baktığımızda ise dijital pazarlama kavramının ilk olarak 1990’lı yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir. Web 1.0 ile başlayan süreç zaman içinde birçok evrimden geçmiştir. 1993 yılında ilk defa tıklanabilir bir banner yayına girmiştir. Pazarlamada dijitale geçiş için başlangıç olarak kabul edilmektedir. Takip eden yıllarda Yahoo’nun kurulmasının ardından şirketlerin web sitelerinin daha yüksek arma motoru sıralaması almak için rekabet içine girmelerine neden olmuştur.

Zaman içinde dijital pazarlama alanında gelişimler yaşandı. Web siteleri ile başlayan süreçte arama motoru optimizasyonları, Web 2.0 ile gelen sosyal medya devrimi ve devamında geleceğin dijital dünyasını oluşturacak Web 3.0 ile metaverse ve blok zincir teknolojileri üzerinden de dijital pazarlama stratejileri uygulanmaya başlamıştır. Dijital pazarlama örnekleri incelendiğinde günümüzde birçok farklı tür dijital pazarlama stratejisinin uygulandığı görülmektedir.

Dijital pazarlamanın kapsamı oldukça geniştir. Bu kapsamın geniş olmasında en etkili unsur ise gelişen teknoloji ve internettir. Çevrimiçi pazarlamaya odaklanan dijital pazarlamada birçok farklı yöntem ve strateji izlenebilir. Hem firmalar hem de bireyler açısından dijital pazarlama günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir.

Dijital pazarlama kapsamında en sık başvurulan ve tercih edilen dijital pazarlama yöntemlerinden bazıları ise kısaca şöyledir:

 • Search Engine Optimizastion (SEO): Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), bir web sitesinin arama motoru tarafından kolay algılanması ve ilgili anahtar kelimeler ile yapılacak kullanıcı aramalarında ilk sıralarda web sitesinin listelenmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • Search Engine Marketing (SEM): SEO ile yükseltilen web sitesine daha fazla trafik çekmek için tercih edilen bir yöntemdir. PPC, TBM ve BGBM olmak üzere 3 farklı model ile strateji geliştirilmesine olanak tanır. SEM için en popüler platformlar arasında Google Ads ve Bing Ads yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Content Marketing (İçerik Pazarlama): Dijital pazarlamada en önemli unsurlardan biridir. Her zaman kitleyi canlı tutmak ve potansiyel müşterileri çekmek için düzenli, kaliteli, özgün ve ilgili içeriklerin üretilmesi gerekir. Blog yazılarından videolara, fotoğraflardan animasyonlara kadar pek çok unsur içerik kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Social Media Marketing (SMM): Sosyal Medya Pazarlaması, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Tiktok, Youtube gibi popüler sosyal medya ağlarında ilgili pazarlama araçları kullanılarak yapılan pazarlama türüdür. Düzenli içerik üretiminden kullanıcı etkileşimlerine kadar kapsamı oldukça geniştir. Günümüzde en çok tercih edilen pazarlama yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ayrıca ınfluencer pazarlama gibi çeşitli stratejiler de yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • E – Mail Marketing: E – posta pazarlaması ile mevcut müşterilere ve potansiyel müşteriler için tanıtım maillerinin gönderilmesi, duyuruların yapılması ve bu sayede etkileşim alınması hedeflemektedir.

Dijital pazarlama araçları kullanılarak birçok strateji geliştirilebilir. Bu kapsamda hangi araçların kullanılacağına karar vermek ve buna göre uygun stratejilerin belirlenmesi gerekecektir. SEO, SEM, SMM, sosyal medya veya içerik pazarlaması başta olmak üzere işletmeler veya bireyler için hangi yöntem kullanılacaksa bu yöntemin dinamiklerine göre strateji oluşturulur.

Günümüzde yaygın olarak tercih edilen dijital pazarlama yöntemlerinden olan sosyal medya pazarlamasını ele alacak olursak strateji belirlerken ilk olarak hedef kitlenin ve ana hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Ardından marka ürün ve hizmetlerine uygun kaliteli içirik oluşturmak ve çeşitli dijital reklam araçları kullanılarak pazarlama yapılması gerekecektir.

Dijital pazarlama stratejileri içinde analiz ve raporlama en önemli unsurdur. Dijital pazarlama stratejileri belirlenirken markanın vizyon ve misyonuna göre ana hedefler doğrultusunda tüm araçların entegre şekilde kullanılması başarıyı artıracaktır.

Dijital pazarlama danışmanlığı sadece şirketler için değil, bireysel kullanıcılar için de önemi büyüktür. Geleneksel medya araçlarına göre dijital pazarlama günümüzde etkileşim oranlarının çok daha yüksek olması nedeniyle geniş bir alana yayılmaktadır. Şirketler açısından dijital pazarlamanın en büyük özelliği ise rakiplerinden önce kendi hedef kitlesine ve potansiyel alıcılara ulaşmak olacaktır.

Şirketler için dijital pazarlama örneklerine bakıldığında satış başarısına da katkı sağlayacak unsurların olduğu görülmektedir. Örneğin SEO çalışması yapan bir firma bölgesel olarak verdiği bir hizmet için, SEO çalışması yapmayan firmaya göre daha fazla kişi tarafından tercih edilir.

Kullanıcı alışkanlıklarına bakıldığında bir ürün veya hizmet için firma tercihi yapacak kişiler internet veya sosyal medya üzerinden araştırma yapmaktadır. Bu araştırma sonuçlarında genelde ilk sırada yer alan ve etkileşimi yüksek olan işletmeler tercih edilmektedir. Bu yönüyle rakiplerden önce müşterilere ulaşmak için şirketler için dijital pazarlamanın önemi son derece fazladır.

Dijital pazarlama süreci kendi içinde birçok mekaniğe sahiptir. Hangi dijital pazarlama alanı tercih edilecekse süreç ona göre belirlenir. Bu kapsamda pazarı iyi tanımak ve rakipleri iyi analiz etmek son derece önemli bir unsurdur. Dijital pazarlama yöntemleri arasından doğru seçimi yaptıktan sonra buna uygun şekilde süreç başlatılmaktadır.

Dijital pazarlama kampanyaları genel hatlarıyla benzer adımlardan oluşmaktadır. Temelde bu adımlar geleneksel pazarlama yöntemleriyle de benzerlik göstermektedir. Buna göre dijital pazarlamada süreç kısaca şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Pazarlama hedefi belirlenir ve rakip, pazar analizleri yapılır.
 • Hedef kitle doğru belirlenir.
 • Marka hedefleri, ürünler, hizmetler ve hedef kitleye uygun pazarlama taktikleri belirlenir.
 • Tüm dijital pazarlama unsurlarının eş zamanlı kullanımı sağlanır.
 • Kampanya hazırlama, içerik üretimi ve anahtar kelime çalışmaları ve reklam unsurları kullanılır.
 • Düzenli olarak analiz ve raporlama yapılır.

Dijital pazarlamada en önemli aşamalardan biri analiz ve raporlama işlemleridir. Dijital pazarlama yöntemlerinin her biri için farklı birçok araç bu analiz ve raporlama seçeneklerini sunmaktadır.

Dijital veya geleneksel pazarlama stratejilerini en iyi veya en kötü olarak ayırmak temelde mümkün değildir. Pazarlamada belirlenen ana hedefe göre uygun metot seçilmelidir. Bu kapsamda bazıları için SEO etkili bir pazarlama olurken, bazı kişi veya kurumlar için sosyal medya pazarlaması en iyi dijital pazarlama türü olacaktır.

Genel olarak istatistiklere bakıldığında ise günümüzde sosyal medya pazarlamasının ve arama motoru optimizasyonu ve arma motoru reklamlarının en çok tercih edilen yöntemler olduğu görülmektedir. Kullanıcılara en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz doğru alanı belirledikten sonra dijital pazarlama için en iyi metodu tercih etmeniz mümkündür.

Tek bir dijital pazarlama yöntemi tercih edilerek istenen sonuçlar alınmayabilir. Bu nedenle birden fazla dijital pazarlama kanalı üzerinde aktif olmak önemlidir. Sürdürülebilir bir pazarlama stratejisinden yararlanmak için en iyi profesyonel dijital pazarlama stratejilerimizden yararlanabilirsiniz. e – ticaret ve dijital pazarlama danışmanlığı konularında da kurumsal bir danışman ile çalışmak dijitaldeki başarınızı artırmanıza katkı sağlayacaktır.

Dijital pazarlamanın avantaları çok yönlü olarak değerlendirilebilir. Dijital pazarlama genel hatlarıyla internet kullanıcılarına doğrudan ulaşma imkanı tanımasıyla etkili bir araçtır. Örneğin bir televizyon reklamı kadınlar için olan bir ürünü kadın erkek her yaş grubundan kişiye gösterirken, dijital pazarlama yöntemleri sadece ilgili yaş grubu, cinsiyet ve bölge ya da anahtar kelimeye göre doğrudan potansiyel alıcılara ulaşmaktadır. Dijital pazarlamanın en büyük avantajı da burada ortaya çıkmaktadır.

Dijital pazarlamanın herkes için en büyük avantajları ise kısaca şöyledir:

 • Hem yerel hem de küresel düzeyde daha geniş erişim imkanı sağlar.
 • Hedef kitleye ulaşmak için kişiselleştirme olanağı sunar.
 • Gerçek zamanlı takip edilebilir sonuçlar verir.
 • Daha ekonomiktir ve kolay değiştirilebilir/güncellenebilir seçenekler sunar.

Dijital pazarlama ile ayrıca hedef kitleye rakiplerden çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Etkili dijital pazarlama yöntemleri tercih edilerek dijital dünyadaki varlığınızı güçlü bir şekilde sürdürmeniz mümkündür.

Geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama arasında temel birçok fark bulunur. Geleneksel pazarlamada tek taraflı bir etkileşim söz konusudur. Reklam yöntemi ne olursa olsun reklamı gören kişiler reklam verene soru sorma veya geri dönüşte bulunamaz. Ancak dijital pazarlama yöntemlerinde reklamı gören kişilerin yorum yapma, soru sorma, beğenme veya farklı yöntemler ile anlık olarak etkileşime geçmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede müşteri ilişkilerinde de önemli bir başarı elde edilmektedir.

Dijital pazarlamada önemli bir diğer fark ise zaman zaman kullanıcıların reklamı isteyerek veya istemeden de olsa reklamları paylaşmasıdır. Geleneksel pazarlamada kişilerin bu reklamları taşımaları mümkün değildir.

Önemli bir diğer fark ise maliyetlerdir. Dijital pazarlama yöntemleri neredeyse sıfır maliyetle bile gerçekleştirilebilir. Geleneksel pazarlamada ise bu maliyetler son derece yüksektir. Dijital pazarlama teknikleri hem ucuz olması hem de geleneksel medyaya göre daha verimli olması sayesinde özellikle büyük firmalar tarafından kendi bünyesinde bu alana özel departmanlar kurulmuştur.

Dijital pazarlama stratejileri ile markanızı tanımak ve ürün veya hizmetlerinizin satış başarısını artırmak için ilk olarak kurumsal ve uzman bir firma ile çalışmanız gerekecektir. Uzman dijital pazarlama çözümlerimiz ile size bu kolaylıkları sağlıyoruz.

Hedef kitlenin doğru analiz edilmesi, rakip stratejilerinin geçilmesi, sürdürülebilir bir büyüme elde edilmesi gibi pek çok detay dijital pazarlama kapsamında dikkate alınacaktır. Dijital pazarlama danışmanlığı stratejilerinin tümünde uzman kadromuzdan profesyonel destek alarak en kısa sürede dijitaldeki kimliğinizi güçlendirebilir ve potansiyel müşterilerinize veya bireysel hedeflerinize hemen ulaşabilirsiniz.

Her Şey Bir Danışma İle Başlar!

Projenize ilişkin olarak bize her daim telefon ya da e-posta üzerinden erişebilirsiniz.

0(312) 945 8739

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A/13 – Koç Kuleleri – Çankaya/Ankara

info@rimors.com

Rimors Mockup