Bir işletme için hedef kitle ve bu hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek oldukça önemli bir konu. Pazar girmeden önce hizmet ve ürün hakkında yapılması gereken önemli çalışmalar bulunuyor. Pazar hakkında bilgi toplamak, belirlenen hedef kitle hakkında ve bu kitlenin beklentileri, pazardaki benzer hizmeti veren rakiplerin durumu gibi konular hakkında araştırma yapılması da pazara girişte yapılacak olan gerekli çalışmalar arasında yer alıyor. Bu çalışmalar ve pazara girişteki ilk adım pazar araştırması çalışmalarıdır.

Pazar Araştırması

Pazar araştırması temel olarak sunacağınız hizmetin ya da ürünün kapasitesi ve pazarda yapacağı satış çalışmalarına hazırlanmak için yapılmakta. Bir pazara girmeden önce yakılabilecek ilk şey pazar hakkında yapılan araştırma sürecidir. Pazar araştırması da çeşitli başlıklar altında veriler toplayarak yapılmakta ve farklı sonuçları toplayarak verimli bir bilgi sunar.

Pazar Araştırması Çalışmaları

Pazar araştırması nedir sorusunun cevabı altında birkaç farklı seçenek barındıran bir soru. Pazar hakkında yapılacak veri toplama çalışmaları birincil bilgi kaynağı ve ikincil bilgi kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Birincil bilgiler genel olarak yeni veri toplama çalışmalarıdır. Analiz etmek için toplayacağınız verileri toplar ve aktif katılımlı pazar araştırması birincil Pazar araştırmasını oluşturur. Birincil Pazar araştırması anketler ve röportajlar gibi veri toplama teknikleri ile toplanan yeni veri oluştururken ikincil pazar araştırması ise var olan verileri toplama çalışmasıdır.

Pazar araştırması çalışmaları nicel ve nitel yöntemler olarak yapılır. Nicel araştırma çalışmaları sayılabilir verileri içeren yöntem olarak uygun araştırmalarla sayısal veri elde etmeye yarar. Sayısal veriler toplamak ve bu eriler ışığında analiz ve strateji çalışmaları yapmak pazar hakkında önemli bir kaynak veri sağlar. Nicel araştırma ve veri toplama çalışmaları telefonla görüşme, internet aracılığıyla görüşme, yüz yüze görüşme şeklinde yapılabilir. Bu çalışmalar ışığında istatik ve sayısal rakamlara ulaşılır. İkincil pazar araştırması nitel araştırmalar ise daha derinlemesine yapılan küçük bir grupla yapılır. Davranış araştırması, derinlemesine mülakat yöntemleri sayesinde de nitel verilere ulaşılır.

Pazar Araştırmasında Müşterinin Konumu

Pazar araştırması elbette müşterilere sunulacak olan hizmet ve ürün üzerine yapılacak araştırmalar olduğu için müşterinin konumu son derece önemli. Müşterileri anlamak ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunmak için doğru sorular sorulmalı ve cevaplar ışığında doğru analiz yapılmalı. İlk olarak müşterilerin neye ihtiyaç duyuyor oldukları, nasıl hizmet bekliyorlar, sunulacak olan hizmet için ödeme yaparlar mı soruları ve benzeri müşteri odaklı sorular yanıtlanmalı. Yapılacak nitelikli bir çalışma ile potansiyel müşteriler belirlenebilir ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilebilir. Bu çalışmalar müşterilerin ürünü ya da hizmeti ne zaman alacağı ve kullanacağını da gösterir. Müşterilerin bekledikleri hizmetleri belirleyip pazara bu hizmetle girmek de avantaj sağlayacaktır.

Pazar Araştırmasında Kullanılacak Yöntemler

Pazar araştırma çalışmaları yaparken birincil ve ikincil pazar araştırmalarında kullanılan yöntemlere ek olarak kullanılabilecek bazı online yöntemler de bulunuyor. Özellikle Google tarafından sunulan bu hizmetler pazar araştırması için hızlı veri toplama imkanı sunuyor. Google Forms, Google tarafından sunulan ofis uygulamalarından biri. Forms uygulaması yoluyla veriler toplamak için online olarak müşterilere sorular sorup veriler toplayabilirsiniz. Nitel ya da nicel veri araştırmaları için kullanılabilecek uygun bir yöntem sunar. Türkçe dil desteği sunmuyor olsa da Google Insight Databoard üzerinden de çeşitli verilere ulaşabilirsiniz. Daha derinlemesine online araştırmalar yapmak için kullanılacak bir diğer yöntem de SurveyMonkey tarafından sunulan araçtır. Ücretli ya da ücretsiz planlarını kullanabileceğiniz SurveyMonkey ile daha dergilemesine araştırmalarla pazar hakkında oldukça önemli fikirler edinebilirsiniz.