İş Planı-Fizibilite Etütleri: İşletmeler için iş kurma süreçleri boyunca çeşitli adımları yerine getirmesi gerekiyor. İş kurma sürecinde amaçların belirlenmesi,  bu amaçlar hedef alınarak hareket edilmesi ve bu atılacak olan adımların zaman çizelgelerinin hazırlanması iş planı olarak karşımıza çıkıyor. İş planı nedir sorusu da iş kurmak için en başta sorulması gereken en önemli sorulardan biri. Girişimci eğer bu soruya uygun yanıtları vererek adımlarını atıyorsa başarıyı yakalama şansına da sahip oluyor. İş planı hazırlamak girişimciler için gereken ilk adımdır. İş planı işletmenin amacını, çalışmalarını ve gelecek hedefli projelerini de belirlemek için uygun zemini oluşturacaktır.

İş Planı, Fizibilite Etütleri

İş Planı Nasıl Hazırlanır?

İş planı hazırlarken ilk olarak potansiyel pazarları belirlemek gerekiyor. Sunacağınız ürünleri ya da hizmetlerin kim tarafından alınacağı sorusuna yanıt vermek oldukça önemlidir. Bu konu ilk adım olarak oldukça önem taşıyor ve araştırma yapılması gerekiyor. Girişimci hedefleri doğrultusunda da iş planı ile kendisine yönetim planı da hazırlamış olacaktır.

İlk olarak pazar araştırması yapmak satmak istenilen ürün ya da hizmetin pazarda yeri olmadığını gösterecektir. Daha sonra hedef kitlenin belirlenmesi için çeşitli çalışmalar da yapılması gerekiyor. Yapılacak olan pazar araştırması çalışmaları ile girişimci uygun pazarlama stratejisini belirleyebilir. Etkili bir pazarlama stratejisi belirlemek içine girilecek olan pazarın detayları iyice araştırılmış olmalı ve var olan rakiplere göre de stratejiler planlanmalı. İyi bir Pazar araştırması sonucunda oluşabilecek her senaryoya uygun bir plan sahibi olmak avantaj sağlayacaktır.

Fizibilite Etüdü ve Önemi

Girişimci iş planı hazırlarken pazara girmek için aynı zamanda fizibilite etüdü de yapmalı. Fizibilite etüdü iş planı gibi görülmekte ama aralarında farklılıklar bulunuyor. Fizibilite etüdü başlatılmak istenen proje ya da girişimin tüm gereklilikleri ile birlikte incelenmesi ve çalışma planı yapılması olarak karşımıza çıkıyor. Fizibilite etüdü işletmelerin kurulması ve nerede, hangi büyüklükte kurulacağı konuları ile ilgili amaçlar doğrultusunda hareket eder ve bu soruları da cevaplar. Fizibilite raporu hazırlayarak da kurulacak olan işletmenin mali ihtiyacı ortaya konur.

Fizibilite Etüdünün Uygulanma Adımları

Fizibilite etüdü çalışmalarında araştırmalar ve analizler yapılarak hazırlanan projenin tamamlanması amaçlanır. Fizibilite etüdü ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel araştırmalar yapılarak detaylı şekilde yapılmalı. Bu araştırmalar kurulacak olan yeni işletmenin ekonomik verimliliği, işletmenin tercih edeceği üretim araçları ile üretim teknolojileri, işletmenin yatırım maliyeti, sermaye ihtiyacı gibi konulardır. İş analizi, iş bölümü gibi, yetkilerin ve sorumlulukların belirlenmesi gibi örgütsel araştırmalar da işletme için son derece önemli konulardandır.

Fizibilite Araştırmalarının Raporlanması

Araştırma çalışmaları yapılıp araştırmalar tamamlandıktan sonra da elde edilen sonuçlara rapor haline getirilir. Elde edilen bu fizibilite etüdü raporları sunumun yapılacağı ya da kullanılacağı kuruluşun formatına uygun şekilde hazırlanır. Elde edilen rapor ayrıntılı bir biçimde tüm bilgileri içeren yapılabilirlik raporu yatırım hakkında değerlendirme için önemli veriler sunar. Fizibilite etüdü raporları sonucunda yapılacak olan girişime dair kar oranları görülmüş olur. Bu da girişimciler için en önemli ölçütlerin başında geliyor ve bu amaçla fizibilite raporlarının hazırlanmasının iş planı için de girişimciler için de önemi artıyor.

Girişimci raporlarda elde ettiği karlılık hesabı sayesinde daha somut ve net bilgiler doğrultusunda yatırım kararı verebilir. Elde edilen çalışma sonuçlarına göre eğer yeterli görmüyorsa vazgeçebilir ve girişim fikrini geliştirebilir. Bu yanıyla fizibilite etüdü raporları doğru yatırımlar yapabilmek için girişimcilere çok büyük fikirler sağlıyor. Tüm girişimciler için de fizibilite etüdü oldukça önemli bir hal alıyor.