İş Analizi ve Verimliliği: Günümüz çalışma dünyasında insan kaynakları çalışmaları büyük önem taşıyor.  Çalışma alanlarında iş gücü planlaması, personel eğitimleri gibi çalışmalar için nitelikli bir insan kaynakları yönetimi olması için de iş analizi yöntemleri için uygun zemini hazırlıyor. Bunu sağlamak için de cevaplanması gereken en önemli soru iş analizi nedir sorusunun cevabı olacaktır.

İş Analizi Nedir?

İş analizi bir iş için belirlenmiş olan pozisyonun yapacağı görevleri ve çalışmaları daha verimli hale getirmek için neler yapılması gerektiği hakkında yapılan çalışmalar olarak uygulanıyor. Verimliliğin artırılması için hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve iş için ne gibi yeteneklere sahip olunması gerektiği de yine iş analizi teknikleri sayesinde ulaşılabilir. İş analizi yöntemleri sayesinde iş için performans kriterleri belirlenebilir, belirlenen performans doğrultusunda iş boyutları da oluşturulabilir.

İş analizi bu yanlarıyla oldukça teknik bir konu. Bir iş analiz edilirken o işle ilgili olan durum en ince detayına kadar incelenmekte. İşletmenin yaptığı tüm işler de iş analizi yöntemleri uygulanarak bilgi toplama yapılabilir. İş analizi bu teknik kısımlarından dolayı gereken birikime ve tekniğe sahip iş analistleri tarafından yapılıyor. İş analisti olarak hizmet veren kişiler çalışmaları sırasında objektif ve profesyonel bir tutum göstermelidir. Profesyonel ve dikkat gerektiren bu analiz çalışması hizmeti için de danışmanlık hizmeti alınabilir.

İş Analisti Ne Yapar?

İş analizi süresi boyunca analistler, çalışma anında faaliyet gösteren personel ve amirden bilgi toplayarak bir çalışma yapıyor. Bu süreç mülakatlar, anketler ve gözlem şeklinde bilgi toplama yöntemleri ile sağlanıyor. Analistler edindikleri bu bilgileri de kendi bilgi ve donanımları ile analiz ederek iş analizini yerine getiriyor. Analistler bilgileri topladıktan sonra da personel odaklı değil iş odaklı bir çalışma yürütüyor. İş analizinde bu n dikkat edilmesi gereken konulardandır. Elde edilen veriler kullanılan araçlar, eğitim durumu, gerekli olan yetenek ve çevre koşulları gibi iş ile doğrudan ilişkili konulardan sağlanır.

İş Analizi ve Verimlilik

Verimlilik temel olarak bir iş için en az girdi ile daha çok üretim sağlamaktır. İşletmelerde ise verimlilik yapılan üretim sonucu meydana gelen hizmet ya da ürünle bu çıktıyı meydana getiren girdi arasındaki ilişki ile olur. İşletmelerde nitelikli ve etkili bir verimlilik için emek, sermaye ve malzeme konularında etkili bir kullanım sağlanarak oluşur. İşletmede verimliliği sağlayabilmek için atılması gereken adım üretimi yapacak olan iş gücünün doğru planlanması en önemli adım olarak işletmeleri karşılıyor. İş analizi de tam bu noktada önemini gösteriyor.

Verimliliği sağlamak için iş gücünün planlanması, iş gücü planı için de iş analizi doğru şekilde yapılmalı. Verimlilik planlanırken ve verimlilik analizi yapılırken de farklı temeller üzerinde değerlendirmelerle elde ediliyor. Verimliliği analiz ederken iş, üretim ve tüm süreçlerin analizleri faydalı sonuçlar elde etmeyi sağlar. Çalışan ve üretim zamanı da verimlilik için önemli konular olduğundan çalışanların zaman kullanımı ve kayıp zaman oranlarının belirlenmesi de verimlilik analizinin doğru hesaplanmasını sağlar.

Verimlilik analizi sonucu da elde edilecek olan veriler arasında başarısız ve zayıf yönler varsa sistemde var olan durumlar ve çalışan verimliliği doğrultusunda incelenir. Bu incelemeler sonucunda da işletmeye çeşitli çözüm önerileri, etkili kurumsal faaliyetler ve çalışan personel için uyum çalışmaları sağlanarak verimlilik artırmaya yardımcı olunur. Verimlilik analizi değerlendirmeleri ile iş ve çalışan senkronizasyonu ve iş kalitesi gibi değerler sağlanarak işletmenin başarısı sağlanır. Verimlilik analizi ile birlikte iş kalitesi de önem kazanarak şirket başarısı hedeflenir.