Fizibilite kısaca; bir işin uygulanabilir ve yapılabilir olmasını ifade eden bir kavramdır. Özellikle profesyonel iş hayatında bu kavrama çok sık yer verilir. Fizibilite danışmanlığı ise herhangi bir projeye başlamadan önce çalışmanın ya da planın hayata geçme şansının ve başarısının neler olduğunun öğrenilmesi açısından önemlidir.

İş hayatında en sık duyulan fizibilite çalışmasının sadece önemli yatırımlar öncesinde değil, tüm kurumsal ya da kişisel hedeflerin gerçekleştirilmeden önce yapılması gerekecektir. Temelde ‘’yapılabilirlik’’ kavramı ile açıklanan fizibilite, hangi sektörde olursa olsun herhangi bir iş fikrini hayata geçirmeden önce muhakkak yapılmalıdır.

Fizibilite çalışmalarında farklı görüş almak için fizibilite danışmanlığı ise son derece önemlidir. Kapsamlı yapılacak sektör araştırmaları ve rakip analizleri gibi konular fizibilite sürecinde önemli konular arasında yer almaktadır. Fizibilite danışmanlığı konusunda profesyonel çözümlerden yararlanmak ve uzman desteği almak için firmamızdan kurumsal destek alabilirsiniz.

Firmaların başarılı yatırımlar gerçekleştirmeleri ve iş planlarını hayata geçirmeleri için fizibilite çalışmaları son derece önemlidir. Hayata geçirilmek istenen projelerin başarı oranlarının tespit edilmesinde önemli olan bu hizmetler etkili bir fizibilite danışmanlığı ile mümkün olmaktadır. Fizibilite danışmanlığı; her hangi bir projeyi hayata geçirmeden önce gerekli tüm bilgilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi süreci olarak sunulan bir hizmettir.

Yeni bir işe başlamadan önce veya yeni iş alanlarında faaliyet göstermek için işletmelerin fizibilite danışmanlığı ile kapsamlı araştırmalar yaptırmaları gerekecektir. Rakip analizleri, bölgenin iş için sunduğu fırsatlar, faaliyet alanındaki eksiklikler gibi temel birçok konu bu çalışmalar kapsamında tek tek belirlenmektedir.

Verimli ve kârlı yatırımlar yapmak ve projelerin başarılı şekilde uygulanabilmesi için fizibilite çalışmalarının aynı zamanda dijital ortamda da yapılması mümkündür. Fizibilite danışmanlığı kapsamında yer alan hizmetlerin kapsamına göre en doğru sonuçları alarak iş fikrinin başarı gösterip göstermeyeceği konusunda önemli sonuçlar elde edilmektedir. Fizibilite raporu hazırlayan firmalar sayesinde bu süreç başarılı şekilde tamamlanabilir. Kapsamlı fizibilite çalışmaları ve danışmanlık hizmetlerimizde projelerinizdeki başarılarınızı artırmanızda kurumsal destek sunmaya devam ediyoruz.

Fizibilite çalışmaları doğrudan firma tarafından bu alana kaynak ayrılarak kendi bünyesindeki uzmanları tarafından yapılabilir. Ancak bu alana kaynak ayrılmaması halinde dışardan fizibilite danışmanlığı hizmetleri alınarak da fizibilite çalışmalarının yapılması mümkündür. İş tanımı fizibilite uzmanı olan kişiler tarafından sunulacak bu tür hizmetler sonrasında kişisel ya da kurumsal hedeflerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

Fizibilite uzmanı tarafından yapılacak detayları analizler ve araştırmalar sonucu hazırlanan raporlar iş hayatınızda başarıya ulaşmanızda büyük bir katkı sağlayacaktır. Fizibilite danışmanlığında uzmanlığımızı tercih ederek kapsamlı fizibilite raporları ile sorunsuz bir şekilde projelerinizi hayata geçirmenize destek olmaya devam ediyoruz.

Yatırım maliyetlerinin hesaplanmasından risk analizlerine ve projenin başarısını etkileyecek diğer tüm konularda fizibilite danışmanlığı önemli bir etken olacaktır. Bu raporlarda yer alan detaylara göre projelerinizi hayata geçirerek en kısa sürede başarılı sonuçlar almanız mümkündür.

Fizibilite danışmanlığı kapsamında birçok öneli detay dikkate alınmaktadır. Bu detaylar arasında özellikle projenin başarılı olup olmayacağına dair bilgilerin yer alması önemli bir husustur. Firmaların yapacakları yatırımın hem teknik hem de mali açıdan yapılabilirliğinin ön görülmesi açısından fizibilite çalışmaları önemlidir. Herhangi bir yatırım yapmadan veya iş fikrini hayata geçirmeden önce gerekli tüm bilgilerin değerlendirildiği bir süreci kapsamaktadır.

Rekabetin yüksek olduğu alanlarda fizibilite çalışması yapılmadan herhangi bir projeye başlanmaması gerekir. Fizibilite danışmanlığı süreci içinde birçok farklı aşama bulunmaktadır. Proje kapsamının tanımlanmasının ardından bu tanıma uygun şekilde gerekli saha araştırmaları, mali konular ve rakip analizleri gibi konular değerlendirmeye alınmalıdır. Fizibilite ve iş planı hazırlama danışmanlığı kapsamında profesyonel çözüm önerilerinden yararlanarak faaliyet alanınıza göre iş fikirlerinizi tüm riskleri ön görerek hayata geçirmeniz mümkündür.

Fizibilite danışmanlığı kapsamında hangi kapsamda rapor hazırlanmak istendiği önemlidir. Fizibilite araştırmaları yapılacak projelerin türüne göre fizibilite çeşitleri arasından en doğru yöntemlerin tercih edilmesi gerekecektir. Genel itibariyle fizibilite türlerini kısaca şu tür başlıklar altında incelemek mümkündür:

 • Teknik Fizibilite
 • Ekonomik – Mali Fizibilite
 • Yasal Fizibilite
 • Operasyonel Fizibilite

Fizibilite danışmanlığında genelde üç ana bölüm öne çıkmaktadır. Bunlar pazar analizi, teknik analiz ve mali analizler olarak kendi içinde de farklı bölümlere ayrılabilir. Tüm yönleriyle bir proje hayata geçirilmeden önce fiziki, mali ve teknik açıdan hangi tür olumsuzluklarla ya da avantajlarla karşılaşacağı gibi konular hazırlanan rapor ile detaylı şekilde belirlenebilir.

Projelerin potansiyel engeller ve faydalar açısından değerlendirilmesi ve olası engellere yönelik erken dönemde çözüm üretilmesi verimli bir fizibilite çalışması ile mümkün olacaktır. Fizibilite danışmanlığı aynı zamanda yapılmak istenen işinin daha kısa sürede yapılmasında da önemli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Fizibilite çalışmaları kapsamında süreç içinde birçok önemli detay dikkate alınmaktadır.

Fizibilite raporu hazırlamak teknik beceri ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Detaylı bir fizibilite raporu hazırlanması için uzmanlarımız sizin için tüm konularda sektör araştırmalarını doğru kaynaklardan gerçekleştirmektedir. Sektör, rakip, ihtiyaç, ürün belirleme ve başarı oranları gibi temel faktörler raporda mutlaka yer alması gereken detaylar arasında bulunmaktadır. Projenin finansal modelinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kritik unsurlar bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır.

Yapılması planlanan bir yatırımın yapılabilirliğinin ortaya konması açısından fizibilite raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman zaman fizibilite raporları söz konusu iş fikri için alınacak hibe ve kredi destekleri için de çeşitli kurumlar tarafından zorunlu tutulmaktadır. Risk ve başarı oranlarının rahatlıkla gözlemlenebildiği fizibilite raporlarının hazırlanması için uzman bir ekibe ihtiyaç duyulacaktır. Fizibilite raporu ile projelerini başarılı şekilde hayata geçirmek isteyenler için profesyonel çözümlerimizle hizmet sunmaya devam ediyoruz.

İş fikirleri, projeler ve yatırımların başarılı şekilde hayata geçirilmesi için fizibilite danışmanlığına ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda süreç birçok farklı aşmadan oluşur. İlk olarak proje kapsamının tanımlanması ve buna uygun şekilde fizibilite sürecinin planlanması gerekecektir.

Fizibilite çalışmasında proje kapsamının tanımlanmasının ardından arka plan ve gerekçelerin de detaylandırılması gerekecektir. Sonrasında ise talep analizleri, proje tasarım ve uygulama programının belirlenmesi ve yatırım maliyetlerinin hesaplanması gibi konular devreye girer. Bu tür kapsamlı aşamaların kolay bir şekilde tamamlanması adına fizibilite danışmanlığı hizmetlerinden yararlanılması gerekecektir.

Yeni iş fikirleri ve yatırımların güvenle uygulanabilmesi için mutlaka detaylı fizibilite çalışmalarının yapılmış olması gerekecektir. Fizibilite çalışmaları konusunda uzman firmamızı tercih ederek sürecin en kolay şekilde tamamlaması ve kısa vadede projelerinizi hayata geçirmeniz mümkündür.

Projeleriniz için etkili bir fizibilite çalışması yapılması adına tüm aşamalarda hassasiyet gösteren uzmanlar sayesinde en iyi sonuçları elde etmeniz mümkündür. Elde edilen bu sonuçlara göre enerjinizi doğru alana yönlendirerek başarıya daha kısa sürede ulaşma fırsatı elde edebilirsiniz.

Temelde fizibilite çalışmalarında birkaç basit aşama bulunsa da her bir aşama kendi içinde farklı detayları barındırmaktadır. Fizibilite danışmanlığı kısaca şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Piyasa Araştırmaları Aşaması: Ürün, üretim tesisi gibi yeni projelerin tamamı için pazar araştırmasının yapılması.
 • Teknik Araştırma Aşaması: Üretim yapılacaksa bu kapsamda hangi teknolojilerin kullanılacağı, kapasitenin belirlenmesi, personeller ve daha birçok teknik detay bu aşamada dikkate alınır.
 • Finansal Analiz Aşaması: Projenin toplam maliyeti, olası giderler, satış fiyatları ve kârlılık gibi temel unsurlar bu kapsamda araştırılmaktadır.

Her bir aşama kendi içinde farklı süreçleri de barındırmaktadır. Risk ve alternatifleri belirlenmesi ve yapılabilirlik etüdünün tamamlanmasının ardından fizibilite danışmanlığı kapsamında istenen sonuçlar elde edilecektir. Kısa, orta ve uzun vade için tüm kâr ve zarar unsurları detaylı bir fizibilite raporu ile sunulabilir.

Firmalar açısından fizibilite danışmanlığı sektör başarısını etkileyen temel faktörler arasında gösterilmektedir. Özellikle rekabetin yüksek olduğu sektörlerde size ait projeleri hayata geçirmek için en doğru kaynaklardan ve en etkili yöntemler ile rakip analizlerinin yapılması sağlanabilir. Bu analizlere göre ne yönde bir strateji belirleneceği konusunda yol haritası oluşturulabilmektedir.

Yapılması planlanan bir projenin başarıya ulaşması konusunda fizibilite çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Fizibilite yapan firmalar arasında her zaman uzman desteği ve kurumsal çözüm önerileri ile hizmet sağlayan firmamızdan fizibilite danışmanlığı konusunda her konuda yardım alabilirsiniz. Tüm iş fikirlerine yönelik kapsamlı fizibilite çalışmalarının hemen başlatabilirsiniz.

İş hayatında birçok alanda sunulan danışmanlık hizmetleri işletme başarısı açısından önemli bir konudur. Özellikle yeni bir sektöre girmek ya da yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için yapılacak fizibilite çalışmaları daha başarılı bir şekilde sürecin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Profesyonel uzmanlar tarafından yapılan detaylı araştırmalar sayesinde projelerin başarısı artırılabilir. Fizibilite danışmanlığının başlıca faydaları ise kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Profesyoneller tarafından raporlama süreci tamamlanır.
 • Projenizi hayata geçirmeden önce atacağınız tüm adımlara yönelik etkili bir yol haritası hazırlanabilir.
 • Olası tüm riskler ve fırsatları ön görülebilir.
 • Hibe veya yatırım almak için kurumları ikna etmenizde yardımcı olacaktır.

Herhangi bir işe başlamadan önce en önemli raporlar arasında fizibilite raporu ilk sırada gelmektedir. Girişimcilik fizibilite örnekleri incelendiğinde başarıya ulaşan çoğu projenin kapsamlı bir fizibilite raporu ve yol haritası tercih ettikleri görülmektedir.

Fizibilite çalışması yapmadan önce mutlaka doğru kurumlarla çalışmanız gerekecektir. Son derece teknik bir iş olması nedeniyle yapılacak fizibilite çalışmasında tüm detayların dikkate alınması gerekecektir. Fizibilite danışmanlığında dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemlisi raporu hazırlayacak firmanın ve uzmanların güvenilir olmalarıdır.

Her zaman güvenilir raporlama süreci ile iş fikirlerinin başarılı şekilde hayata geçirilmesine yönelik profesyonel fizibilite çalışmalarımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Fizibilite çalışmalarında uzman firma tercihleri önemli bir unsurdur. Bu kapsamda doğru firmaları tercih ederek projelerinizi en kısa sürede hayata geçirebilirsiniz.

Kurumsal fizibilite danışmanlığı sayesinde herhangi bir alanda faaliyete başlamadan öne tüm riskleri önceden tahmin edebilirsiniz. Kelime anlamı itibariyle yapılabilirlik olarak tanımlanan fizibilite, başarı olasılığını önceden görmeniz ve sürpriz riskler ile karşılaşmak zorunda kalmadan en doğru şekilde yatırımlarınızı gerçekleştirmeniz mümkündür. Hem geleceğe yönelik teknik analizler hem de mevcut durumdaki riskler ve fırsatlar konusunda fizibilite çalışmaları son derece önemlidir.

Projelerinizi hayata geçirmeden önce kapsamlı bir ön araştırma ile olası tüm kâr ve zararların tespit edilerek buna göre pozisyon almak ve strateji belirlemek önemlidir. Her zaman kurumsal ve profesyonel fizibilite danışmanlığı hizmetlerimizi tercih ederek firmanız adına en doğru ve güvenilir fizibilite çalışmalarını yaptırabilirsiniz.